Vrienden van Amadeus

Door de gewijzigde omstandigheden is het fonds Vrienden van Amadeus helaas opgeheven. Dit was enkele jaren geleden opgericht met het doel geld te genereren voor uitgaven die niet door de gemeentelijke subsidie gedekt werden, zoals de toekomstige inrichting van de nieuwbouw van het kerkgebouw en de andere ruimtes. De donaties zouden ook gebruikt worden om activiteiten betaalbaar te houden voor mensen met een smalle beurs. Aangezien wij geen gebruik meer kunnen maken van de Bethelkerk, en het ook onduidelijk is waar wij in de toekomst onderdak zullen vinden, is dit fonds opgeheven. De Vrienden konden hun donatie terugkrijgen (onder aftrek van reeds gemaakte kosten). Een aantal liet ons weten hiervan geen gebruik te zullen maken; daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.