Over ons

Introductie

Amadeus is enkele jaren geleden gestart als een wijkontmoetings- en activiteitencentrum en fungeerde als huiskamer voor de wijk. Na de sluiting van de Bethelkerk aan de Mozartlaan in 2013 kwam de buurt in opstand tegen de plannen om op de plaats van de kerk een zevenlaags appartementencomplex te bouwen. Uit de actiegroep kwam de Stichting Bethel Blijft voort, die tot doel had de kerk te behouden als wijkontmoetingscentrum met maatschappelijk-culturele activiteiten. Onder de naam Amadeus is hiermee in oktober 2018 gestart in de aanbouw van het kerkgebouw, ingang Traviatastraat.

Vanaf oktober 2018 heeft Amadeus allerlei activiteiten ontplooid, zoals inloopmiddagen, culturele activiteiten, yoga-cursussen, een bridge- en een klaverjasclub, maaltijden, een wandelclub en concerten. In 2022 werd gestart met de verbouwing, waardoor het kerkgebouw geschikt gemaakt zou worden voor deze en andere, toekomstige activiteiten.  

Helaas heeft Amadeus haar activiteiten in de Bethelkerk moeten opgeven. De kerk en de daaraan verbonden gebouwen zijn verkocht aan investeerders en een kerkgenootschap dat niet bereid was om op constructieve wijze met Amadeus te overleggen over voorzetting van de activiteiten. Vooralsnog maken wij voor onze culturele activiteiten op de dinsdagmiddagen gebruik van de ruimte in buurthuis  Wings, Mozartlaan 195. Aangezien deze locatie op termijn gerenoveerd zal worden, wordt gezocht naar een vervangende ruimte.

De Stichting Bethel Blijft, die het behoud en de exploitatie van het kerkgebouw tot haar taak had, is inmiddels opgeheven.

Het bestuur van Stichting Amadeus
Irene Sjerp – voorzitter
Onno Onnes – secretaris
Hans Koppejan – penningmeester
Ada van Altena – lid
Nellie Spaans – lid
Jenny van den Brink – lid

Wim Wieringa – adviseur

Vrijwilligers
De activiteiten van Amadeus worden georganiseerd en uitgevoerd door een activiteitencommissie, bestaande uit enkele vrijwilligers. De voorzitter ervan is ook lid van het bestuur van Stichting Amadeus. Ook is er een wandelclub op de vrijdagochtenden actief, die eveneens geleid wordt door enkele vrijwilligers.

Steun
Mocht u Amadeus financieel willen steunen, ons banknummer is NL 84 ABNA 0818 6523 73 t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag. Stichting Amadeus is een ANBI-geregistreerde instelling. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel
Stichting Amadeus Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Stichting Amadeus Den Haag
KVK-nummer:  68515111
Inschrijving:  10 april 2017
RISN: 857478850