Over ons

Introductie
Amadeus is een wijkontmoetings- en activiteitencentrum en fungeert als huiskamer voor de wijk. In 2013 sloot de Bethelkerk aan de Mozartlaan als gevolg van teruglopend kerkbezoek haar deuren. Plannen werden gemaakt voor sloop van de kerk voor een zeven laags appartementengebouw. De buurt kwam in opstand en de actiegroep, later de Stichting Bethel Blijft, was geboren. Het doel was de kerk te behouden als wijkontmoetingscentrum met maatschappelijk/culturele activiteiten. Onder de naam Amadeus is hiermee in oktober 2018 gestart.

In oktober 2018 is Amadeus gestart met een inloop, verhuur van ruimtes en tal van activiteiten. Amadeus is gevestigd in de aanbouw van het kerkgebouw, ingang Traviatastraat 25. De planning is dat in 2021 de voormalige kerkzaal wordt verbouwd en dat Amadeus in 2021/2022 hier naartoe verhuist. De aanbouw wordt gesloopt voor woningen.

Amadeus werkt met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Alle vrijwilligers zijn wijkgenoten. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om van Amadeus een succes te maken. Het motto is: voor en door bewoners!

Het bestuur van Stichting Amadeus
Irene Sjerp – voorzitter
Onno Onnes – secretaris
Hans Koppejan – penningmeester
Désirée Kok – lid
Nellie Spaans – lid
Peter Bol – lid

Ada van Altena – adviseur
Wim Wieringa – adviseur

Van links naar rechts: Peter, Onno, Nellie, Ada, Irene, Désirée en Wim

Het bestuur van Stichting Bethel Blijft
Irene Sjerp – voorzitter
Onno Onnes – secretaris
Peter Bol – penningmeester

Ada van Altena – adviseur
Wim Wieringa – adviseur

 

Raad van Advies
Pieter den Dulk
Jan van Heemskerk
Herman van den Muijsenberg

 

Vrijwilligers
Ongeveer 40 wijkgenoten zijn vrijwilliger bij Amadeus. Zij zijn gastheer/gastvrouw in de huiskamer, zij organiseren en ondersteunen bij activiteiten, zij onderhouden de tuin. Wilt u ook vrijwilliger worden en zich aansluiten bij deze gezellige groep wijkbewoners, klik hier.

 

Steun
Mocht u Amadeus financieel willen steunen, ons banknummer is NL 84 ABNA 0818 6523 73 t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag. Stichting Amadeus is een ANBI-geregistreerde instelling. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

 

Kamer van Koophandel
Beide stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Stichting Bethel Blijft
KVK-nummer:  65908058
Inschrijving:  25 april 2016
RISN: 856311753

Stichting Amadeus Den Haag
KVK-nummer:  68515111
Inschrijving:  10 april 2017
RISN: 857478850