Over ons

Introductie

Amadeus is enkele jaren geleden gestart als een wijkontmoetings- en activiteitencentrum en fungeerde als huiskamer voor de wijk. Na de sluiting van de Bethelkerk aan de Mozartlaan in 2013 kwam de buurt in opstand tegen de plannen om op de plaats van de kerk een zevenlaags appartementencomplex te bouwen. Uit de actiegroep kwam de Stichting Bethel Blijft voort, die tot doel had de kerk te behouden als wijkontmoetingscentrum met maatschappelijk-culturele activiteiten. Onder de naam Amadeus is hiermee in oktober 2018 gestart in de aanbouw van het kerkgebouw, ingang Traviatastraat.

 

Vanaf oktober 2018 heeft Amadeus allerlei activiteiten ontplooid, zoals inloopmiddagen, culturele activiteiten, yoga-cursussen, een bridge- en een klaverjasclub, maaltijden, een wandelclub en concerten. In 2022 is gestart met de verbouwing, waardoor het kerkgebouw geschikt gemaakt wordt voor deze en andere, toekomstige activiteiten.  De aanbouw wordt gesloopt en maakt plaats voor woningen.

Inmiddels is al een deel gerenoveerd en is de ingang verplaatst naar Händellaan 50, 2555 WE. Het gebouw is nog niet helemaal gebruiksklaar, wat o.a. te maken heeft met veiligheidsvoorschriften tijdens de werkzaamheden in de rest ervan. Wel worden er al enkele yoga-cursussen gegeven, maar voor onze culturele activiteiten op de dinsdagmiddagen maken wij nog gebruik van de ruimte in Wings, Mozartlaan 195

 

Amadeus werkt met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Alle vrijwilligers zijn wijkgenoten. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om van Amadeus een succes te maken. Het motto is: voor en door bewoners!


Het bestuur van Stichting Amadeus
Irene Sjerp – voorzitter
Onno Onnes – secretaris
Hans Koppejan – penningmeester
Ada van Altena – lid
Nellie Spaans – lid


Wim Wieringa – adviseur

Het bestuur van Stichting Bethel Blijft
Irene Sjerp – voorzitter
Onno Onnes – secretaris
Jenny van den Brink –  penn
ingmeester
Ada van Altena –  lid


Wim Wieringa – adviseur

 

Raad van Advies
Pieter den Dulk
Jan van Heemskerk
Herman van den Muijsenberg

 

Vrijwilligers
Ongeveer 40 wijkgenoten zijn vrijwilliger bij Amadeus. Zij zijn gastheer/gastvrouw in de huiskamer, zij organiseren en ondersteunen bij activiteiten, zij onderhouden de tuin. Wilt u ook vrijwilliger worden en zich aansluiten bij deze gezellige groep wijkbewoners, klik hier.

 

Steun
Mocht u Amadeus financieel willen steunen, ons banknummer is NL 84 ABNA 0818 6523 73 t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag. Stichting Amadeus is een ANBI-geregistreerde instelling. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

 

Kamer van Koophandel
Beide stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Stichting Bethel Blijft
KVK-nummer:  65908058
Inschrijving:  25 april 2016
RISN: 856311753

Stichting Amadeus Den Haag
KVK-nummer:  68515111
Inschrijving:  10 april 2017
RISN: 857478850