Dinsdag 21 mei: 14.00— 16.00 uur

Presentatie door Ome Jan van de Jutterskeet in de duinen van Kijkduin.
Wat voor vreemde en interessante voorwerpen worden op het strand
gevonden? Verhalen te over!