Verkeerd emailadres in brief Vrienden

Enkele dagen geleden hebben de Vrienden van Amadeus een bericht ontvangen met daarin o.a. de gang van zaken rond de eventuele resitutie van de Vriendenbijdrage. Daarin staat een verkeerd e-mail adres. Het goede is: info@stichtingamadeusdenhaag.nl
Excuses voor de verwarring.