Teken van verbondenheid

Ook Amadeus gaf gevolg aan de oproep om op 2 maart de kerkklokken te luiden als teken van verbondenheid met Oekraïne. Rond kwart over vijf hadden zich ruim 20 vrijwilligers en bestuursleden verzameld voor de Bethelkerk, bij wie zich spontaan enkele voorbijgangers aansloten. Eric Mulder en Coby Koeleman hebben van kwart over vijf tot half zes de klokken geluid.