Organisatie

Organisatie

De organisatie bestaat uit twee stichtingen: Stichting Bethel Blijft en Stichting Amadeus Den Haag.

Doel bij de oprichting was behoud van het gebouw van de Bethelkerk en inrichting er van als wijkontmoetings- en activiteitencentrum. Stichting Bethel Blijft fungeert als beheerorganisatie voor de fysieke zaken en Stichting Amadeus Den Haag is de uitvoeringsorganisatie van de activiteiten.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bethel Blijft en Stichting Amadeus Den Haag bestaat uit:

Irene Sjerp, voorzitter (beide stichtingen)

Vacature secretaris (beide stichtingen)

Peter Bol, penningmeester (stichting Bethel Blijft)

Desiree Kok, penningmeester (stichting Amadeus Den Haag)

Nellie Spaans, lid (stichting Amadeus Den Haag)

Adviseurs van beide stichtingen zijn: Wim Wieringa en Ada van Altena.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Beide stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Stichting Bethel Blijft

Naam:   Stichting Bethel Blijft

Adres:    Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag

KVK-nummer:  65908058

Inschrijving:  25 april 2016

Stichting Amadeus Den Haag

Naam:     Stichting Amadeus Den Haag

Adres:      Lohengrinstraat 20, Postcode 2555 WP Den Haag

Bezoekadres: Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag

KVK-nummer:  68515111

Inschrijving:  10 april 2017

RISN

Stichting Bethel Blijft: 856311753

Stichting Amadeus Den Haag: 857478850

 

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland veranderd. De stichtingen Bethel Blijft en Amadeus Den Haag werken conform de eisen van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. We registreren alleen gegevens voor intern gebruik en versleutelde e-mailadressen voor nieuwsbrieven. We delen deze gegevens niet met derden. Mocht u bezwaar hebben tegen gepubliceerde foto’s, laat het ons weten

 

Inhoudelijke en financiële verantwoording

 

Amadeus Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording Stichting Amadeus 2019

Financiële verantwoording 2018

Inhoudelijk verslag subsidies 2018

Verantwoording subsidie 2017 SBB voor gemeente Gv

SBB Inhoudelijk verslag subsidie 2017