Onzekere toekomst Amadeus

Bij de start van het nieuwe jaar is de toekomst van Amadeus onzeker. Enkele weken geleden heeft eigenaar Joris Gribnau de Bethelkerk verkocht aan o.a. Martin van der Toorn, voorganger van de Presbyteriaal Hervormde Kerkgemeenschap, Kring Randstad Holland. Deze kerkgemeente hield, toen het gebouw nog bij Amadeus in gebruik was, geregeld kerkdiensten op zondagen in de kerkzaal.

Het bestuur van Bethel Blijft en Amadeus heeft diverse malen met de heer Van der Toorn overlegd over de nieuwe situatie. Helaas lijkt er weinig schot in de samenwerking te zitten. De idee├źn van de heer Van der Toorn sluiten niet aan bij de plannen en doelstellingen van Amadeus: een ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners, zoals vastgelegd in de plannen die bij de gemeente zijn ingediend.

Het bestuur heeft advies ingewonnen over de te volgen weg en hoewel de gesprekken nog gaande zijn, ook met andere betrokkenen, lijkt de situatie niet rooskleurig. Zodra er meer duidelijkheid is, zal dit bekend worden gemaakt, ook op deze website.

Voor alle duidelijkheid: de dinsdagmiddag-activiteiten van Amadeus in Wings gaan vooralsnog gewoon door.

Het bestuur houdt goede hoop op een oplossing die voor alle partijen acceptabel is en wenst u toch het allerbeste voor 2023.