Kort geding over toegang tot Bethelkerk

Zoals u weet, heeft de Bethelkerk een nieuwe eigenaar die andere ideeen heeft over de toekomst en het gebruik van het gebouw dan die wij met de vorige eigenaar waren overeengekomen. Dit heeft erin geresulteerd dat de huidige eigenaar ons de toegang tot het gebouw heeft ontzegd door de sloten te veranderen. Hier zijn wij het natuurlijk niet mee eens en wij hebben diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen. Dat is helaas niet gelukt en daarom hebben wij een kort geding aangespannen. Dit zal dienen in het Paleis van Jusititie op dinsdag 28 maart as. om 15.30 uur. Aangezien dit een openbare zitting is, kunt u deze bijwonen. Als u dat wilt, geeft u dan dan wel graag vooraf door via: communicatie@stichtingamadeusdenhaag.nl