Historie

Bethel voor de Buurt!

Amadeus is gehuisvest in de voormalige Bethelkerk aan de Händellaan/Mozartlaan. De kerk dateert uit 1938 en is gebouwd in de architectuurstijl van de Nieuwe Haagse School. De eerste predikant was ds. Frits van Evert. De kerk werd gebouwd omdat de Abdijkerk in Loosduinen te klein was als gevolg van de stadsuitbreiding in Den Haag-West.

De kerk had naast een kerkelijke functie ook een wijkfunctie. Tal van activiteiten vonden plaats in de kerk, zoals yoga, koorrepetities, kinderactiviteiten, trouwerijen en VvE-vergaderingen. Vele wijkbewoners hebben dierbare herinneringen aan de kerk.

Door teruglopend kerkbezoek sloot de kerk in juni 2013 haar deuren. In 2015 bleek een projectontwikkelaar belangstelling te hebben voor de locatie en zou de kerk gesloopt worden voor een nieuwbouw appartementencomplex van zeven lagen met een ondergrondse parkeergarage.

Omdat omwonenden niet gekend waren in de plannen, vormden zij een actiegroep: Bethel Blijft. Het doel was de kerk als karakteristiek gebouw te behouden voor de wijk en de wijkfunctie weer terug te geven. Hoewel de gemeente in eerste instantie tegen de plannen van Bethel Blijft was, is in later stadium medewerking gekregen. De stadsdeelorganisatie van de gemeente heeft Bethel Blijft echter altijd gesteund.

In juli 2018 is de kerk aangekocht door projectontwikkelaar Bethel Blijft BV. Daarna is door bestuur en vrijwilligers hard gewerkt om het gebouw, inmiddels omgedoopt in Amadeus, geschikt te maken voor wijkactiviteiten. Daartoe is het zogenaamde gemeentecentrum van 1965 tijdelijk opgeknapt. Het is de bedoeling dat de kerkzaal na vergunningverlening wordt verbouwd en Amadeus daarnaar verhuist. De kosterswoning, die nu tijdelijk verhuurd is, en de aanbouw van 1965 worden daarna gesloopt en vervangen door appartementen.

Zie voor de pannen: Informatieboekje

Geschiedenis van de Bethelkerk

‘Plan West’, een nieuwe buurt in het westen van Den Haag

Vanaf het einde van de negentiende eeuw rukte de bebouwing van Den Haag op naar het westen van de stad. In 1930 had de Laan van Meerdervoort inmiddels een lengte van zes kilometer en stonden er woonhuizen tot aan de Kersenstraat. Aan weerszijden van de weg verschenen nieuwe wijken als Duinoord, de Vogelwijk, de Vruchten-, de Bomen- en de Bloemenbuurt.

In 1927 verscheen het ‘Plan West’ van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Op basis van dit bouwplan realiseerde de gemeente Den Haag in het verre westen van de stad grotendeels de nieuwe wijk Bohemen.  De architectuur van de wijk  sloot aan bij die van de Nieuwe Haagse School.

Toen omstreeks 1935 de wijk Bohemen aan weerszijden van de Laan van Meerdervoort werd opgeleverd, kostte het weinig moeite geïnteresseerden te vinden voor de herenhuizen en appartementen in deze nieuwste westelijke stadsuitbreiding.

Ook straten als de Lohengrinstraat en de Parsifalstraat en de nieuwe Bethelkerk aan de Händellaan behoorden stedenbouwkundig en stilistisch bij de nieuwe wijk Bohemen. Door de crisis en het verzet van Loosduinse tuinders stopte daar evenwel de verdere bebouwing van de wijk naar het zuiden. De rest van dit deel van Den Haag bleef tuinbouwgrond. Direct na de oorlog kwamen er nieuwe woonhuizen en flats  in de omringende straten die ook aansloten bij de bestaande architectuur.

De Bethelkerk

De Hervormde dorpskerk van Loosduinen lag voor de nieuwe bewoners van Bohemen te ver weg. De eerste hervormde kerkdiensten werden gehouden in de aula van de nieuwe Dalton-HBS aan de Aronskelkweg.

Met de komst in 1937 van een eigen dominee Frits van Evert kregen de plannen voor een eigen kerk ook vaste vorm. Als architect werd Willem Chiel Kuyper gevonden, die al verschillende andere kerken op zijn naam had staan.

Op 12 maart 1938 vond de eerst steenlegging plaats. Bij de ingang werd een steen ingemetseld met de tekst: ‘Dit is niet dan een huis Gods (Genesis 28:17). In het Hebreeuws betekent Beth-El: Huis van God.

Nieuwe Haagse School

De Bethelkerk is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Dit is in hoofdzaak een Haagse architectuurstijl die bloeide tussen 1918 en 1940 en zich kenmerkt door het gebruik van rechtlijnige baksteenarchitectuur, overstekende daken en rechte en kubistische vormen. Schoorstenen,  dakranden, kozijnen, balkons en erkers worden gebruikt als horizontale en verticale accenten.

De Haagse stadsarchitect Co Brandes is de belangrijkste vertegenwoordiger. Hij ontwierp onder meer het Dalton Lyceum (1939) in Den Haag. Zijn  stijl van bouwen heeft veel  invloed uitgeoefend op andere architecten.

Belangrijk voor de architecten van de Nieuwe Haagse School was ook de stedenbouwkundige samenhang. Woningen, school en kerk lijken een geheel te vormen.  In Bohemen is de eenheid van het straatbeeld van de Bethelkerk met de vooroorlogse straten en die kort na de Tweede Wereldoorlog  zijn gebouwd, goed te zien.

De markante stedenbouwkundige situering op de hoek van de Händellaan en de Mozartlaan geeft aan de Bethelkerk een toegevoegde waarde.

Bethelkerk in 1938 – Collectie Haags Gemeentearchief

Architect Willem Chiel Kuyper jr.

De hervormde Bethelkerk is ontworpen door architect Willem Chiel Kuyper jr. (1879-1961).

Architect Kuyper was gevestigd te Scheveningen. Hij heeft vooral lokaal werk uitgevoerd voor opdrachtgevers uit protestant christelijke kringen. Door zijn Nederlands Hervormde ‘Nieuwe Badkapel’ in badplaats Scheveningen (1914-1916) kreeg hij landelijke bekendheid. De invloed van H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel zijn hierin duidelijk terug te zien.

Hij bouwde ook andere kerken, zoals de Adventskerk in Alpen aan den Rijn (1920-1922), en in Den Haag: de Prinses Julianakerk aan de Nieboerweg (1927-1928), de Oranjekerk aan de Goeverneurlaan (1934, door brand verwoest in 1994) en de Bethelkerk aan de Händellaan (1938).

De ramen van de kerk zijn uitgevoerd door glazenier Bloem uit Delft.  Het aangebouwde gemeentecentrum met predikantskamer is in 1964 feestelijk in gebruik genomen.

Interieur Bethelkerk omstreeks 1940 – Foto Van Ojen, Collectie Haags Gemeentearchief

Frits van Evert, bouwdominee van de Bethelkerk

Frederik Karel (Frits) van Evert (Den Haag, 27 januari 1903 – Vught, 31 januari 1943) was medeoprichter, ‘bouwdominee’ en eerste predikant van de Bethelkerk aan de Händellaan. Zelf woonde hij sinds juni 1937 in de nieuwe buurt.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij duidelijk stelling tegen de bezetter in woord en daad. In het verzet heeft hij zich onder andere ingezet voor hulp aan Joden in het huidige stadsdeel Loosduinen.  In augustus 1942 werd dominee Frits van Evert gevangen gezet met de aanklacht dat hij Joden hielp. Na twee weken gevangenis in het ‘Oranjehotel’  in Scheveningen werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort. Daar moest hij zwaar werk verrichten en ging zijn gezondheid achteruit.  In januari 1943 werd hij overgebracht naar kamp Vught.  De ontberingen van de kampen heeft hij niet overleefd. Op 31 januari 1943 is hij in Vught overleden.

Mei 1945 Duitse krijgsgevangenen in de verte met Bethelkerk – Collectie Haags Gemeentearchief

In de Bethelkerk kwam in 1946 een plaquette te hangen om de herinnering aan de moedige eerste predikant en bouwdominee van de Bethelkerk  levend te houden.

In het stadsdeel Loosduinen is in 2015 een straatnaam naar Frits van Evert  vernoemd.

Blik vanuit het kassengebied Waldeck op de Bethelkerk, omstreeks 1955 – Foto H.A.W. Douwes, Collectie Haags Gemeentearchief

Sluiting Bethelkerk en protest

De protestantse gemeente besloot in 2013 de Bethelkerk af te stoten, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.  Op 8 juni 2013 was de laatste protestantse bijeenkomst.

Toen de bewoners in de buurt hoorden over de voorgenomen sloop klonken er felle protesten. Bewoners willen dat het voor de buurt beeldbepalende gebouw behouden blijft.

tekst: Corien Glaudemans (historicus en buurtbewoonster)

 

Perspublicaties

 

30-10-2015

 

zondag 25 oktober 2015, 21:08

Haagse buurt in verzet tegen sloop van decennia oude Bethelkerk

Buurt in actie tegen sloop Bethelkerk in Componistenbuurt Foto: Jens van Pieterson
DEN HAAG – Fel protest in de Haagse Componistenbuurt:
de Bethelkerk aan de Händellaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De protestantse gemeente wil de kerk afstoten, omdat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het pand. Na de sloop zouden er huurwoningen op de plek van de kerk moeten komen. Maar als het aan de buurt ligt gaat dat niet gebeuren.

Handtekeningenacties, posters voor de ramen en een website gewijd aan het behoud van de in 1938 gebouwde Bethelkerk.
De buurt heeft er in ieder geval werk van gemaakt. ‘Dit uitzicht wil ik niet kwijtraken aan een paar flats met huurwoningen,’ zegt buurtbewoner Masha Gibbs vanaf haar dakterras naast de kerk. ‘Het gebouw is schitterend, echt prachtig. Als de kerk zou verdwijnen zou ik niet alleen dit uitzicht missen, maar raken de mensen die er nu nog in het weekend hun diensten houden hun kerk kwijt.’

Daarmee doelt Gibbs op een groep Afrikaanse kerkgangers die ieder weekend hun diensten in een bijgebouwtje van de kerk houden. ‘Dit pand moet blijven bestaan,’ zegt Merdielle Nangu, dochter van de pastoor. ‘Het is een schitterend monument in deze wijk. En stel dat het verdwijnt… Waar kunnen mensen met hun problemen nog naar toe? Naar die 40 appartementen? Ik denk het niet.’

Inspraak

Begin november staat de sloop van de kerk op de agenda in de Haagse gemeenteraad. De verwachting is dat buurtbewoners dan zullen inspreken.


Loosduinen

Tuin Bethelkerk gekraakt

3-11-2015

Zondag voerde actiegroep Bethelblijft.nl op ludieke wijze actie tegen de sloop van de kerk door ‘de tuin te kraken’. De tuin werd altijd goed onderhouden door vrijwilligers en dat moest worden stopgezet na de laatste diensten voor de protestantse gemeenschap zelf.

Dát de tuin verloedert, is vele buurtbewoners een doorn in het oog. Daarom pakten omwonenden én gemeenteraadsleden pakten snoeischaren, harken en bezems op om de tuin weer op orde te brengen. Michel Rogier (CDA), Arjen Dubbelaar (Groep De Mos) en Peter Bos (Haagse stadspartij) kwamen langs en lieten hun handjes wapperen.

Ook de cameraploeg van SBS-programma Hart van Nederland kwam opnamen maken en vroegen raadsleden om hun mening. Mascha Gibbs van de actiegroep vertelt: “We hebben bij toeval via een website van een projectontwikkelaar vernomen dat men de kerk wil sluiten en er een flatgebouw wil neerzetten. Omwonenden zijn op geen enkele wijze geïnformeerd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft als motto ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’, dus bij zulke ingrijpende plannen worden wij als omwonenden graag betrokken. Voor de bouw van een flat moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en daar zijn wij uiteraard geen voorstander van.”

De hele middag liepen er mensen af en aan om in de tuin te werken of een kop koffie te drinken. Met ruim 50 steunbetuigingen die dag is het aantal toegenomen tot meer dan 500 huishoudens, bijna 800 personen. Er is weinig draagvlak voor sloop en nog een flat. Mascha Gibbs: “Dat er ook in deze wijk Haagse Kracht is, blijkt wel uit alle acties.” Woensdag 4 november vergadert de raadscommissie over de toekomst van de kerken. Leden van de actiegroep gaan gebruikmaken van het inspreekrecht.

woensdag 4 november 2015, 14:38

Bethelkerk Den Haag vooralsnog niet gesloopt: Omwonenden krijgen half jaar voor alternatief plan


Protesterende bewoners. Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG – De omwonenden van de Bethelkerk in Den Haag krijgen een half jaar de tijd om met een alternatief plan te komen voor het gebouw. In die periode gaat de gemeente nog geen toestemming verlenen om de kerk aan de Händellaan te slopen.

Geschreven door

Maarten Brakema

Politiek verslaggever

Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) woensdagmorgen toegezegd tijdens een commissievergadering
over de beoogde sloop van het markante gebouw.

De protestantse kerk in Den Haag heeft te maken met een verlies aan leden. Daarom worden er de komende jaren vijf kerken afgestoten. Twee daarvan, zo is nu het idee, worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw: de Valkenboskerk, op de hoek van de Zuiderparklaan en de Loosduinseweg, en de Bethelkerk.

Verzet

Tegen het verdwijnen van die laatste ontstond in de buurt veel verzet. Bewoners maakten ook al zelf een alternatief plan onder de titel De Amadeushof. Zij wilden het gebouw kopen en zelf in beheer nemen. De buren waren van plan om van de kerkzaal een theaterzaal te maken, er zou een lunchroom komen en plek voor ateliers en ZZP’ers. Volgens de initiatiefnemers hebben de bewoners ook geprobeerd om daarover in contact te komen met de kerk, maar mislukte dat.

Tijdens de commissievergadering bleek dat vrijwel alle partijen zich niet zo maar neerleggen bij de sloop van het pand. Van links tot rechts benadrukten partijen dat omwonenden beter op de hoogte hadden moeten worden gesteld van de sloopplannen én dat er buurt een eerlijke kans moet krijgen om een alternatief plan in te dienen.

Geen monument

Wijsmuller benadrukte dat de kerk wel beeldbepalend’ is, maar geen officieel gemeentelijk of rijksmonument. Daarom zou het pand niet voor bescherming in aanmerking komen.

Ook verklaarde hij dat het bepalen van een moment waarop bewoners bij plannen worden betrokken, erg moeilijk is. Tegelijk zei hij ook dat er eigenlijk geen rol voor de gemeente is bij de communicatie met omwonenden als er plannen zijn voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed. Dat is meer een taak van die ontwikkelaars, zei hij.

Bestemmingsplan

Toch was hem ook wel duidelijk dat er nu geen meerderheid is in de raad voor het veranderen van het bestemmingsplan. Dat is nodig om de sloop tegen te houden. Vandaar dat hij de buurtbewoners een half jaar de kans wil geven om hun plannen te bespreken met het kerkbestuur.

De protestantse kerk zelf kon woensdag nog niet direct reageren op het idee van de wethouder. ‘Wij willen eerst de consequenties goed bestuderen,’ aldus penningmeester Peter van den Boogert.

Loosduinen

‘Bethelkerk Blijft’: Alle ideeën zijn welkom

11-11-2015 om 17:25

Nu de actiegroep ‘Bethelkerk Blijft’ tot de zomer de tijd heeft gekregen om met alternatieven te komen, waarbij de kerk voor de buurt behouden blijft, wordt met open vizier gekeken en geluisterd naar ideeën van buitenaf.

Om de plannen breed gedragen op te voeren, staat de actiegroep open voor ideeën van buurtbewoners en dere sympathisanten. Waar is nu werkelijk behoefte aan? Welk geluid klinkt het vaakst. Wat leeft er nog anders dan nu al bekend is?

Ingeborg Been: “Waar momenteel aan gewerkt wordt, is een idee waarbij woningen in het kerkdeel gerealiseerd worden en een lunchroom ernaast, in het deel dat nu het wijkgebouwtje is. Een deel van de lunchroom zou geschikt kunnen zijn om ’s avonds bijvoorbeeld te bridgen of waar overdag het gymclubje uit de wijk samenkomt. En zo zijn er vele activieiten voor te bedenken.”

Als het de actiegroep lukt om dit plan aan de gemeenteraad te ‘verkopen’ is er reden voor een feestje, laat Been weten. “Als deze variant zou lukken dan trekken we een paar flessen champagne open. Waarom? Omdat het hartstikke leuk zou zijn als ouderen uit de wijk deel kunnen zijn van een clubje dat na een activiteit ook nog een kop koffie kan drinken. En ook ik – als niet oudere –
zou wel een cappuccino dichter bij huis willen drinken, in plaats van in de Appelstraat.”

De Bethelkerk vervulde altijd al een maatschappelijke functie. Een ander plan dat op tafel ligt is er een waarbij de kerkzaal theaterzaal is geworden en waarbij ZZP-werkplekken beschikbaar zijn en een atelier. En naast een cursusruimte behelst het plan ook een lunchroom. “Dat zou ook super zijn, maar financieel iets kwetsbaarder”, stelt Been.

Ook de komst van een bibliotheek spreekt velen aan. Er ligt een verzoek om in de kerkzaal een kinderdagverblijf te starten voor 2 à 3 groepen. De dame in kwestie heeft al een peuterspeelzaal, maar zou daarnaast graag een kleinschalig kinderdagverblijf beginnen. De nabijheid van een bibliotheek en een kinderboerderij, lijkt haar ideaal.

Eerder deze week maakte actiegroepaanstichster Marianne de Vries al duidelijk dat elk nieuw idee meer dan welkom is. “Laten we als buurt laten zien dat er voldoende kracht in deze wijk is om dit pand te behouden.”

Help de actiegroep een helder beeld te krijgen door jouw stem uit te brengen in de nieuwspoll hiernaast of klik hier voor de poll:

https://www.loosduinsekrant.nl/polls/welk-alternatieve-plan-is-het-beste-voor-buurt-en-bethelkerk

 

Sloop Haagse Bethelkerk voorlopig uitgesteld

3 september 2016 • 119 • Bron: Den Haag FM

Bethelkerk, Den Haag Foto: Google Maps

De sloop van de Bethelkerk aan de Händellraan is voorlopig uitgesteld. De kerk zou worden gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouwwoningen, maar een actiecomité wist genoeg handtekeningen in te zamelen en mocht een alternatief plan ontwikkelen. Het reddingsplan ‘Bethel Blijft’ heeft wethouder Joris Wijsmuller niet overtuigd dat een sluitende langjarige exploitatie mogelijk is, maar de buurtbewoners krijgen extra tijd om hun plannen voor het gebouw verder uit te werken.

Bye, Bye, Bethelkerk?

8 maart 2017

In De Oud-Hagenaar van dinsdag 15 november 2016 stond een stukje over de kerk aan de Brandtstraat in Transvaal die in 1981 gesloopt werd. Dit was het resultaat van het teruglopend aantal kerkgangers, een terugloop die al in de jaren zestig van de vorige eeuw in gang was gezet en ten slotte leidde tot het sluiten van verschillende kerken. Omdat de ontkerkelijking nog steeds gaande is, moesten de afgelopen jaren opnieuw verschillende kerken in Den Haag hun deuren sluiten en staan ze op de nominatie om gesloopt te worden. Deze kerken zijn vaak beeldbepalend voor de wijk en de periode waarin kerkgebouw en wijk ontstaan zijn. Maar ook vervulden deze kerken een belangrijke sociale functie.

Ook de Bethelkerk aan de Händellaan wordt door de sloophamer bedreigd. De kerk is gebouwd in 1938 en maakte deel uit van de grote stadsuitbreiding van Den Haag uit de jaren dertig van de vorige eeuw, waar ook de Componistenbuurt onderdeel van was. De kerk is een karakteristiek voorbeeld van Haagse hervormde kerkbouw uit het interbellum – de periode tussen de twee Wereldoorlogen – met traditionalistische vormgeving. De kerk is in 2013 gesloten en te koop gezet.

Het ontwerp voor de kerk werd gemaakt door de architect W. Ch. Kuyper uit Scheveningen. Hij maakte een ontwerp voor een zaalkerk van 10 meter hoog met een kleine toren. Het gebruikte materiaal bestond uit oranjekleurige Waalhandvormsteen en blauwe Hollandse dakpannen. De tien ramen toonden Bijbelse afbeeldingen. Ook de prachtige lampen en kerkbanken zijn in stijl. Het orgel met 1316 pijpen werd gebouwd door orgelbouwer Flentrop in Zaandam en is door die firma in 2000 nog gerestaureerd.

De eerste steen werd gelegd op 2 maart 1938 en op dinsdagavond 20 december 1938 werd de kerk plechtig in gebruik genomen. De vele gemeenteleden hadden zich niet laten afschrikken door de felle kou, een ‘ijsdag’ met 16 graden onder nul! De oudste predikant van de gemeente, ds. G. Venema, hield de eerste preek, waarvoor hij als tekst had gekozen ‘Dit is niet dan een Huis Gods”, dat ook in de eerste steen in de vestibule gemetseld was (Genesis 28 : 17).

Dat de Bethelkerk toen nog eenzaam aan de uiterste rand van de stad stond, wordt geïllustreerd door het stukje uit Het Vaderland van 21 december 1938: ‘Voorloopig staat de nieuwe kerk in de woestijn. Achter haar ligt een stuk grond dat voor haar is gereserveerd voor den bouw te gelegener tijd van een wijkgebouw voor 350 personen – dat nog tot de toekomstmuziek behoort- in deze buurt is alles muziek, want dat gebouw zal dan komen aan de Traviatastraat – achter de kerk liggen de kwekerijen met hun schitterende glasoppervlakten en er tegenover over de wetering staan een paar rijtjes huizen en voor de rest is het niets. Het is met recht een kerkgebouw met perspectief, met een toekomst, want behalve Kijkduin en de bewoners van het plan Bohemen zullen het inwoners van het oude Loosduinen moeten zijn, die ds F.K van Evert zijn gehoor zullen moeten
verschaffen.’

Inmiddels is het stadsdeel volgebouwd met wijken als Nieuw-Waldeck, Waldeck en Kraayenstein en staat de kerk in het centrum van de bebouwing.

Blik vanuit het kassengebied Waldeck op de Bethelkerk, omstreeks 1955.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

De kerk als buurtfunctie
In 2013 is de kerk gesloten en te koop aangeboden. Voor de plek ligt al een bouwplan voor hoogbouw met parkeergarage klaar. Toen bewoners hier lucht van kregen, werd de actiegroep Bethel Blijft gevormd, inmiddels een stichting, die zich inzet om het gebouw en de functie van buurtcentrum te behouden. Het gebouw moet een ontmoetingsplek voor de wijk worden. Plannen zijn er onder meer voor een lunchroom, muziekschool en verschillende activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Verder is er belangstelling bij onder meer Buurtzorg, wijkvereniging/wijkberaad Walboduin, bridgeclubs, een koor, VvE’s en andere
organisaties om ruimte te huren.

In de omliggende wijken Componistenbuurt, Waldeck, Meer en Bos en Bohemen is, op het clubgebouw van Wings aan de Mozartlaan na, geen enkele buurt- of welzijnsvoorziening gesitueerd. Wel zijn er activiteiten vanuit de Buurthuizen van de Toekomst: sportverenigingen die ruimte verhuren en verzorgingshuizen die activiteiten organiseren voor vooral de eigen bewoners. En Wings wordt in 2018 gesloopt. De Bethelkerk is dan nog de enige plek in de buurt voor een wijkvoorziening, voor
jong en oud.

Veel buurtbewoners zijn lid geweest van de kerk, zijn er gedoopt of getrouwd, en bewaren fijne herinneringen aan de activiteiten die vanuit de kerk georganiseerd werden. Als beeldbepalend gebouw zijn ook niet-kerkgangers gehecht aan de kerk.

Elly
Elly woont al 50 jaar pal naast de kerk en heeft een nauwe band met de kerk. In haar kinderjaren ging zij naar de Houtrustkerk, maar na een verhuizing van het gezin volgde zij van jongs af aan de preken in de Bethelkerk aan de Händellaan.
Elly: “Dit stukje Den Haag is net een dorp. Veel mensen kennen elkaar, hebben bij elkaar op school gezeten of gingen naar dezelfde kerk. In de kerk was ook een kinderkoor waar mijn dochter in zong. Aan de achterkant van de kerk waren vroeger garages en op de oprit werden verjaardagsfeestjes georganiseerd. Na sloop van de garages kwam er op die plek een jeugdhonk, maar dit werd als gevolg van overlast al snel gesloten.”

“In de kerk was een sterk sociaal leven. Dit was onder meer de verdienste van ds. Van den Berg en later koster Frederik Ekkelboom, als spil in de kerk. De diensten werden goed bezocht, de balkons zaten vaak helemaal vol. Dit kwam vooral ook door de mooie preken van ds. Riemersma.”

“Door buurtbewoners werd op initiatief en onder leiding van bewoner Wim Hühner, inmiddels overleden, door buurtbewoners de Amadeushof aangelegd. Bijzonder waren de tegels voor het pad. En bij de voordeur werd een bremstruik, afkomstig van de
Etna geplant. ’s Zomers, op vrijdagavond, konden buurtbewoners in de Amadeushof een drankje met elkaar drinken. Als de zon de kerk verlichtte kwamen de prachtige gebrandschilderde ramen schitterend uit. Dat is nog wel, maar binnen is het nu een rommeltje. De kerkbanken en de beroemde luchters zijn verwijderd. De kerk was in de beginperiode een baken. Van veraf stond zij in het nog ongebouwde land. Heel karakteristiek ook later voor de wijk.”

Irene
Buurtbewoonster Irene: “In 1965 zijn mijn man en ik getrouwd. Na het burgerlijk huwelijk zijn wij naar de Bethelkerk aan de Mozartlaan gereden voor de ‘kerkelijke inzegening’, waar veel familieleden, vrienden en kennissen aanwezig waren. Omdat wij beiden uit de wijk Bohemen komen en onze ouders daar toen nog woonden leek het ons wel zo aardig om in de Bethelkerk te trouwen. Wij studeerden beiden in een andere stad en daarom hebben wij een studentenpredikant, met wie wij veel contact hadden, gevraagd om de dienst in de Bethelkerk te leiden.”

“De kerk is in 1938 gebouwd en in 1965 is het gemeente-/wijkcentrum achter de kerk gebouwd. Wij konden dit nieuwe centrum gebruiken om de trouwreceptie te geven. Omdat het centrum net was opgeleverd was het nog erg kaal en ongezellig. De firma Onings, het tuincentrum schuin aan de overkant van de kerk, heeft toen de ruimte met allerlei planten en bloemen ingericht. De zaal zag er toen fantastisch uit. Vanuit de keuken werden alle hapjes en drankjes geserveerd. Omdat mijn man in die jaren
op Quick voetbalde – hij speelde vele jaren in het eerste elftal – waren de leden van die club in groten getale aanwezig. Ook veel leden van de tennisclub Lucky Stroke op Berg en Dal, waar we beiden speelden, waren aanwezig. Reken daarbij alle familieleden, vrienden, kennissen en studiegenoten, dan kun je je voorstellen dat er zeer veel mensen op de receptie waren.”

“Door toevallige omstandigheden konden wij een baan in Den Haag krijgen en een huis in onze oude wijk Bohemen. Onze drie dochters zijn gedoopt in de Bethelkerk en zijn daar nog naar zondagschool gegaan. Wijzelf zijn actief geweest in het jeugdwerk bij ds.Langenbach en ds. Cohen Stuart. Zoals veel gemeenteleden zijn ook wij in de loop der jaren naar de periferie van de kerkelijke gemeente gedreven. Andere activiteiten kwamen daar voor in de plaats, bijv. sport in het weekend. Jarenlang heb ik yogalessen gehad in de grote zaal van het wijkcentrum.”

“Vele feestelijke, maar ook niet-feestelijke gelegenheden in het centrum zijn door ons in de loop der jaren bezocht, tot ongeveer drie jaar geleden tot onze ontzetting de deuren dicht gingen. Ook de theetuin, de Amadeushof, waar wekelijks in de tuin
gezellig thee werd geschonken door enkele vrijwilligers, moest gesloten worden. Het gebouw staat nu al meer dan drie jaar leeg, alle banken en keukeninventaris zijn er uit gehaald en de tuin er omheen is ernstig verwaarloosd. Jammer, dat zo’n bijzonder gebouw met prachtige gebrandschilderde ramen en het wijkcentrum, waar zo veel heeft plaats gevonden, zijn deuren moest sluiten. Maar …. er is hoop! Dankzij een zeer actieve groep wijkbewoners, die de Stichting Bethel Blijft heeft opgericht, wordt er hard gewerkt aan een nieuw plan en is er nu perspectief op voortzetting van zowel de maartschappelijke als culturele
activiteiten. Mede door bijdragen, giften en (toegezegde) leningen hoopt de Stichting dat er door de gemeente Den Haag een positief besluit tot voortzetting wordt genomen.”

Ingeborg en Wim
Ingeborg, wonend in de ‘schaduw’ van de kerk, heeft de volgende herinnering: “Behalve het gezang dat wij in de zomer op zondagochtend in de tuin hoorden herkenden we de kerkgangers die iedere week voorbijliepen. Ik heb ook wel aan yoga gedaan in de kerk en koster Frederik kwam dan altijd de thee brengen die we achteraf dronken en we kregen pepernoten met Sinterklaas.”

Wim Wieringa, bekend Haags beeldend kunstenaar: “Ik ben een nieuwkomer in de wijk. Wij, mijn vrouw en ik, wonen in de Verdistraat en kijken via de tuin uit op de kerk, eigenlijk vooral op de toren. Persoonlijk vond ik het karakteristieke gebeier erbij
horen. Mijn hervormde achtergrond zal daaraan niet vreemd zijn. Echt kennis maakte ik met de kerk toen de uitvaart van een te vroeg gestorven collega daar werd gehouden. Het interieur verraste mij, het balkon, het licht, de fraaie ramen en het orgel. Het was een mooie uitvaart. Nu staat de tuin er verwaarloosd bij. Jammer, want tuin en kerk kunnen een fraai geheel worden.”

Inge Camfferman
info@nexusadvies.nl

 

Bethelkerk Loosduinen wordt wijkgebouw

Nieuws van Redactie geplaatst op 25 januari 2018
De Bethelkerk in Loosduinen gaat niet tegen de vlakte maar wordt een wijkhuis met culturele activiteiten en woonruimten. Deze week hebben de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) en Bethel Blijft B.V. een koopovereenkomst gesloten.

In 2013 was de PGG om financiële redenen genoodzaakt de Bethelkerk aan de Händellaan buiten gebruik te stellen en te verkopen. Verkoop aan een andere geloofsgemeenschap of aan een partij die het kerkgebouw in stand wilde laten, bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd een koper gevonden. Deze projectontwikkelaar maakte een plan dat voorzag in sloop van de kerk en de bouw van woningen.

Wijkbewoners die het kerkgebouw en de wijkfunctie wilden behouden richtten een actiecomité op, in 2016 gevolgd door de oprichting van de Stichting Bethel Blijft. Na indiening van een plan bij de gemeenteraad, kreeg de stichting de tijd tot 1 juli 2017 om met een inhoudelijk en financieel plan te komen.

Hoewel de stichting onvoldoende financiën wist te genereren om de kerk te verwerven, werd het plan door wethouder Joris Wijsmuller ondersteund als voorbeeld van ‘Haagse Kracht’. Dat is een jaarlijks activiteitenprogramma waarin staat wat de gemeente in een wijk moet doen aan groen, leefbaarheid, jeugd, welzijn en participatie. De gemeente nodigt wijkbewoners expliciet uit om mee te denken over de invulling van dit programma.

De gemeente heeft daarop een haalbaarheidsplan laten maken dat voorzag in een gecombineerde invulling van een wijkfunctie en woningbouw.

‘Echt knap’

Tegelijkertijd werd door projectontwikkelaar Joris Gribnau Bethel Blijft B.V. opgericht en werd in overleg met de stichting eveneens een plan ontwikkeld. Daarin vervult de kerk een maatschappelijk-culturele rol, en kan het gebruikt worden voor groepswonen. In dit plan kan het kerkgebouw in stand blijven.

Het plan is eind december besproken met wethouder Wijsmuller. Hij zegt: ‘Dit college is voor het behoud van beeldbepalende
gebouwen. Daar is de Bethelkerk een voorbeeld van. Dit college is voor Haagse Kracht. Daar is de grote inzet van de buurt een voorbeeld van. Ik ben ontzettend blij dat dit gelukt is, want makkelijk was het niet. Het is een grote prestatie dat het hen gelukt is om met een financieel, gedegen plan te komen. Ik vind dat echt knap.’

Na afwikkeling van de overeenkomst met de aanvankelijke koper zijn de PGG en Bethel Blijft B.V. met elkaar in onderhandeling gegaan.Resultaat is, dat de kerk aan Bethel Blijft B.V. is verkocht. Zowel de stichting als de PGG zijn verheugd dat de Bethelkerk in stand kan blijven en een functie in de buurt kan blijven vervullen.

Een deel van het kerkgebouw is momenteel in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd. Op 1 juli 2018 is de overdracht van het kerkgebouw aan Blijft B.V. voorzien. Indien mogelijk zal de PGG de kerkzaal in de tussentijd beschikbaar stellen voor een of meer informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners.