Dinsdag 19 september – De Haagse Skyline: lezing door Inge Camfferman

Het Spuikwartier is vanouds het handelsgebied van de stad, met havens als de Turfmarkt, Houtmarkt en Wijnhaven. Na het dempen van de grachten en de havens verdween de bedrijvigheid en raakte het gebied in verval. Na de Tweede Wereldoorlog werden verschillende ontwikkelplannen gemaakt waarvan de meeste niet of slechts ten dele werden uitgevoerd. Door kaalslag en het uitblijven van planvorming verpauperde het gebied steeds meer. Vanaf midden jaren 1980 keerde het tij. De oude bebouwing maakte in rap tempo plaats voor een geheel nieuwe wijk met torens van meer dan 140 meter hoog. Hiermee was de Haagse Skyline geboren.
Op 19 september houdt Inge Camfferman een lezing over de geschiedenis van en de ontwikkelingen in het Spuikwartier. Aan de orde komen het Spuikwartier door de eeuwen heen en de verschillende nieuwe gebouwen en hun bewoners. Aanvang: 14.00, Bijdrage €2,50 (contant, liefst gepast).
Aanmelden (niet verplicht): aanmelden@stichtingamadeusdenhaag.nl.