Amadeus Vriendenkring

Word Vriend van Amadeus!

Het is alweer zo’n  6 jaar geleden dat buurtbewoners onder de slagzin Bethel Blijft actie voerden tegen de afbraak van de Bethelkerk. Met succes, want de kerk blijft staan als markant punt in de wijk. Na deze actie is Stichting Amadeus Den Haag opgericht om in het leegstaande gebouw activiteiten te gaan organiseren. Daarvoor meldden zich spontaan ongeveer 40 vrijwilligers.

Amadeus heeft als motto Ontmoeting en activiteiten. In het voormalige kerkgebouw heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een centrum waarin buurtbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar actief zijn. Er werden veel activiteiten georganiseerd, zoals culturele middagen, wandelgroepen, concerten en maaltijden voor buurtbewoners. Ook kon iedereen binnen lopen voor een praatje en een drankje, of een zaal huren voor een hobbyclub, cursus of vergadering. Inmiddels is de verbouwing van de binnenkant begonnen! Helaas moet Amadeus tijdens de werkzaamheden haar deuren gesloten houden, maar de dinsdagmiddagactiviteiten gaan door in WingsMozartlaan 195.

Verscheidene buurtbewoners steunen Amadeus al met donaties. We zijn hen daar heel dankbaar voor. De belastingdienst heeft Stichting Amadeus Den Haag aangemerkt als een zgn. ANBI, zodat donateurs kunnen profiteren van fiscale faciliteiten.

De start van de verbouwing was wel een goed moment voor een nieuw initiatief: het oprichten van de Amadeus Vriendenkring. Met het vormen van een vaste groep donateurs wil Amadeus een sterker fundament leggen onder de vrijwilligersorganisatie. Als eerste doel willen we met de bijdragen van de vrienden een fonds gaan vormen voor het inrichten van de nieuwbouw. Deze wordt door de eigenaar ‘casco’ opgeleverd. Amadeus moet alle ruimten dus zelf inrichten en aankleden. Inmiddels bestaat de Vriendenkring uit bijna 100 leden.

Maar ook als Amadeus straks de verbouwde kerk in gebruik heeft genomen, blijft steun van de Vrienden belangrijk. Hun donaties stellen ons in staat om de prijzen laag te houden. Want we vinden dat ook mensen met een smalle beurs aan activiteiten moeten kunnen meedoen. Hoewel we subsidie krijgen van de gemeente, zal Amadeus in de toekomst haar inkomsten grotendeels zelf moeten
genereren.

Daarom doen we een beroep op iedereen die ons wijkcentrum een warm hart toedraagt: word Vriend van Amadeus! U kunt Vriend worden door het betalen van een jaarlijkse bijdrage van € 50 (of als u wilt meer). Daar doet Amadeus graag iets voor terug. We willen proberen een goede band met onze vrienden op te bouwen. Zo zijn we van plan hen feestelijk te ontvangen bij de opening van de
nieuwbouw. En ook denken we aan bijeenkomsten speciaal voor de vrienden.

U kunt zich op twee manieren opgeven als Vriend van Amadeus:
per e-mail naar het adres info@stichtingamadeusdenhaag.nl of
door middel van een briefje in de brievenbus van Amadeus aan de Händellaan 50.
Graag bij uw aanmelding de volgende gegevens vermelden:

  • naam en voorletters
  • volledig adres (en indien mogelijk ook emailadres)
  • telefoonnummer
  • geeft u ook aan of u gebruik wilt maken van eventuele fiscale voordelen; wij sturen u daarover informatie toe

Wij nemen dan contact met u op!

Als u uw bijdrage overmaakt, vermeldt u dan a.u.b. uw naam en óók uw emailadres, dan kunnen wij de gegevens sneller verwerken.