Amadeus vanaf januari 2022 in Wings

Amadeus is dicht, maar gaat weer open! Gedurende de verbouwing van de Bethelkerk zal buurtcentrum Wings (Mozartlaan 195) ons onderkomen zijn. Dat betekent dat de tweewekelijkse culturele activiteiten op dinsdagmiddag daar gehouden zullen worden, dat Wings het startpunt wordt van de wandelclub én dat u op de andere dinsdagmiddagen in Wings terecht kunt om een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Ook zullen er naast de reguliere dinsdagmiddagacitiviteiten geregeld kleinschaliger bijeenkomsten zijn, zoals voorlichting door welzijnsorganisaties of de wijkagent. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor de zondagochtendconcerten, maar Amadeus blijft vóór  en dóór bewoners!